ที่ตั้ง
เลขที่ 97 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์  0-5373-1007 โทรสาร 0-5373-3287
E-mail: direct.mps@maesai.ac.th
website: www.maesai.ac.th

พิกัด
20.429350 ,99.882460

ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สาย ประมาณ   500  เมตร
ทิศเหนือ
อาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านเวียงพาน หมู่ 3 
ทิศใต้
อาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านป่ายางผาแตก หมู่ 10    
ทิศตะวันออก
อาณาเขตติดต่อกับหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ ตชด.327
ทิศตะวันตก
อาณาเขตติดต่อกับโรงพยาบาลแม่สาย

ที่ดิน
โรงเรียนมีเนื้อที่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีถนนพรหมมหาราชและสวนพรหมมหาราชกั้นกลาง มีเนื้อที่ทั้ง 2 ส่วน รวมกัน 66 ไร่ 96 ตารางวา 

เขตพื้นที่บริการ
จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลเวียงพางคำ, ตำบลแม่สา, ตำบลเกาะช้าง, ตำบลศรีเมืองชุม, ตำบลโป่งผา, ตำบลโป่งงา, ตำบลบ้านด้าย

ขนาดสถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

อักษรย่อ
ม.ป.ศ.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นพิกุล          
 
สีประจำโรงเรียน
เขียว – ขาว

สัญลักษณ์โรงเรียน 
ตัวอักษรย่อ ม.ป.ศ.