11 กันยายน 2560

อบรมกิจกรรมพัฒนาครู และ บุคลากร การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล เชียงแสน