ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล เชียงแสน