โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
Maesaiprasitsart School

เลขที่ 97 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130

ติดต่อ :

Tel. : 0-5373-1007 |
Email: direct.mps@maesai.ac.th

ข้อความถึงเรา
*กรุณากรอกข้อมูลด้วยนะคะ
*กรุณากรอกข้อมูลด้วยนะคะ
*กรุณากรอกข้อมูลด้วยนะคะ
*กรุณากรอกข้อมูลด้วยนะคะ
*กรุณากรอกข้อมูลด้วยนะคะ